Nos Balor – April 2016

Nieuwsbrief-ImSan-thema-JCI-maart-2016-1Beste lezers, met veel genoegen bied ik u deze eerste nieuwsbrief ‘Nos Balor’ aan. De nieuwsbrief is onder andere bedoeld om jullie als medewerkers op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen binnen ImSan. Naast het door ons ingezette traject om de JCI accreditatie te behalen, beginnen we op korte termijn met het invoeren van Cerner (een nieuw patiëntinformatiesysteem). Dit alles ter optimalisering van de dienstverlening. Ten slotte gaan we binnenkort met alle medewerkers van ImSan functioneringsgesprekken voeren, wat een belangrijke stap vooruit betekent. Ik wens u allen veel leesplezier!

Download Nos Balor

Dutch version Papiamento version